Taisyklės

Aikštyno prie Baltojo tilto vidaus tvarkos taisyklės


1) Visi paplūdimio tinklinio aikštyno aikštelių, lankytojai ir jų svečiai turi laikytis gero elgesio taisyklių ir mandagiai bei saugiai elgtis su aikštyno teritorijoje esančiais asmenimis. Šių taisyklių tikslas – garantuoti, kad būtų laikomasi aikštyno lankytojų interesų, sudaryti geriausias sąlygas žaisti paplūdimio tinklinį ir tinkamai prižiūrėti aikšteles.

2) Draudžiama rėkauti, švilpauti, keiktis, rūkyti, šiukšlinti, daužyti atitvarus, kitais būdais gadinti aikštynų inventorių, įrangą ar trukdyti kitiems žaidėjams/ lankytojams.

3) Žaidėjai, prieš pradėdami žaidimą, turi įsitikinti, ar kiti žaidėjai, lankytojai yra nutolę saugiu atstumu ir nebus užgauti skriejančio kamuolio. Draudžiama vaikščioti po kitų žaidėjų aikštelę kuomet vyksta žaidimas.

4) Valgyti, gerti žaidėjai gali tik tam skirtose vietose. Su savimi į aikšteles lankytojai gali pasiimti atsigerti tik tuo atveju, jei gėrimas yra plastikinėje taroje. Draudžiama neštis ir vartoti alkoholinius gėrimus.

5) Aikštelių lankytojai atsako už bet kokius savo padarytus paslaugų teikėjui ir/ar tretiesiems asmenims nuostolius bei šių taisyklių pažeidimus.

6) Aikštelių lankytojai patys atsako už savo sveikatos būklę ir jos tinkamumą žaidimui, tame tarpe patys reguliuoja treniruočių ir žaidimo krūvį, bei prisiima visą traumų, kūno ir sveikatos sužalojimų, taip pat mirties riziką.

7) Aikštyno administratorius neatsako už lankytojų, svečių ar kitų asmenų, esančių aikštyne, asmeninių daiktų (pinigai, kreditinės/debetinės kortelės, juvelyriniai dirbiniai, mobilieji telefonai, kompiuteriai, raktai, drabužiai, avalynė, inventorius ir kt.) saugojimą. Aikštelės bei jų pagalbinės patalpos, įskaitant rūbinę, taip pat bendros erdvės yra skirtos tik trumpam pasidėti drabužius, inventorių, tačiau nėra skirtos jų ar kitų daiktų saugojimui ir neužtikrina jų apsaugos.  Bet kokiems daiktams dingus ir/ar sumažėjus jų vertei aikštyno administratorius nėra įpareigotas atlyginti asmenų patirtos žalos.

8) Baltojo tilto teritorija, Jūsų saugumui užtikrinti, yra filmuojama.

9) Paplūdimio tinklinio aikštynų darbo laikas 7.00 – 22.00 val. Vieno žaidimo seanso trukmė – 1.30 val.

10) Tikslių laikų rezervacija ir aikštelių nuoma nebus vykdoma. Aikštelėmis bus leista naudotis nemokamai visiems norintiems.

11) Bus leista rezervuoti tikslius treniruočių laikus tik profesionaliems sportininkams pagal pateiktus Lietuvos tinklinio federacijos sąrašus.

12) Centrine aukštele bus leista naudotis Vilniaus sporto mokyklos „Tauras“ sportininkams pagal pateiktą treniruočių grafiką.